La campanya “El Transport públic ens dona més” és una iniciativa i disseny de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) en el marc del seu 25è aniversari (1993-2018). La campanya té com a objectiu posar en valor el transport públic en un moment en què el sector de l’automoció fa grans esforços publicitaris en tornar a situar el vehicle privat en el centre de la mobilitat. La campanya recorda que el transport públic segueix essent bàsic a la nostra ordenació territorial i urbana.

La campanya està basada en 10 missatges expressats en 20 imatges de la il·lustradora Cristina Bueno, que ens transmeten emocions i conceptes vinculats als valors i avantatges del transport públic. Les il·lustracions tracten sobre els beneficis del transport públic en relació a la capacitat de transport, la reducció d’emissions contaminants, la salut, la seguretat vial, la lluita contra el canvi climàtic, l’equitat social i la no discriminació, els llocs de treball, l’estalvi en infraestructures, l’economia domèstica i el benestar personal.

Tots aquests materials són de lliure accés i es podran compartir a través del web mestransportpublic.cat i per les xarxes socials a través del hashtag #mestransportpublic.

El finançament d’aquesta campanya ha estat col·laboratiu i ha comptat amb diversos operadors i administracions del transport públic, així com dues subvencions, una de la Diputació de Barcelona i una altra de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta és una campanya oberta! Les institucions que vulguin col·laborar en la seva difusió i promoció poden incorporar-se a les que ja ho han fet.

Fins el moment la campanya s’ha difòs a través de les xarxes socials (amb l’etiqueta #MesTransportPublic), el web www.mestransportpublic.cat, a través d’opis publicitaris i mitjançant el vinilat integral i parcial d’autobusos. Disposem també d’una exposició de 20 plafons en format rollup amb les imatges de la campanya.

Pregunteu pels drets d’inscripció a la campanya i els possibles formats de difusió a info@transportpublic.org.