Els trens i els autobusos, en disposar d’ocupacions mitjanes molt elevades, consumeixen menys energia per persona que el cotxe. A més, els transports públics guanyen la batalla de la reducció d’emissions contaminants, gràcies a la xarxa ferroviària generalment electrificada i els avenços en l’electrificació dels autobusos.

 

Segurament t’has preguntat com és possible que un autobús, que és de grans dimensions, circula moltes hores amb pocs passatgers, i crema combustible dièsel, pot ser més sostenible que l’ús del cotxe. El motiu és que la ocupació mitjana del transport públic fa que hi hagi menys emissions per passatger que als cotxes. Les ocupacions mitjanes reals dels vehicles en zona urbana solen ser aproximadament el 20-25% de la seva capacitat, considerant totes les hores en servei. En zona interurbana aquesta ocupació s’incrementa lleugerament.

 

 

Si dividim el consum i les emissions per la ocupació mitjana real obtenim que, a igualtat tecnològica; dièsel, híbrid o elèctric, el transport públic té menys consums i emissions per persona que el vehicle privat. Al mateix temps, els transports elèctrics tenen menys emissions gràcies a la contribució de les energies renovables en la generació de l’electricitat.

 

 

 

El transport públic lidera la carrera cap a l’electrificació del transport. El 60% dels viatges en transport públic ja estan totalment electrificats a Catalunya, ja que es fan sobre la xarxa ferroviària, i a més s’hi estan incorporant els nous autobusos elèctrics urbans. La flota d’autobusos és cada vegada més neta, amb una pionera transformació d’autobusos dièsel i de gas natural a híbrids i elèctrics.

MENYS CONSUM I MENYS EMISSIONS, MÉS ELECTRIFICACIÓ

PATROCINADORS