El transport públic és una eina decisiva per lluitar contra el canvi climàtic, perquè genera menys emissions de gasos efecte hivernacle, consumeix menys energia per passatger i està més electrificat que altres mitjans.

 

El transport en general és una de les grans fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, tant per l’espectacular increment de la mobilitat de persones i mercaderies del darrer segle com per la dependència de la crema de combustibles fòssils com el dièsel, la gasolina, el gas natural, el querosè o el cru, entre d’altres. La contribució del transport al canvi climàtic depèn de l’àmbit territorial però important a tots els casos, essent responsable d’entre el 17% i el 28% del total d’emissions. A més és una font d’emissió dispersa, depenent de milions de vehicles, a diferència de la indústria o de les centrals elèctriques, amb punts més localitzats i controlables.

 

 

La reducció de les necessitats de mobilitat, l’electrificació del transport i l’ús de formes de mobilitat de menor consum energètic esdevé clau en la lluita contra el canvi climàtic. El model econòmic basat en el comerç de proximitat i en les ciutats tradicionals amb barreja d’usos permet reduir el nombre de desplaçaments de persones i de mercaderies.

 

A més, la reducció del consum d’energies d’origen fòssil ajuda a equilibrar la balança de pagaments del país i a reduir els conflictes bèl·lics i ambientals associats a la cerca indiscriminada de petroli.

MÉS CURA DEL PLANETA, CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

PATROCINADORS