El transport públic és molt més segur que qualsevol altre mitjà, ja que el risc de patir un accident és molt menor que en moto, cotxe o bicicleta; i les seqüeles són molt més lleus.

 

Els accidents de trànsit són una de les afectacions més visibles de la mobilitat basada en la carretera. L’any 2017 van morir 248 persones i 1.742 van resultar ferides greus com a conseqüència dels accidents de trànsit a Catalunya. Al conjunt d’Espanya, aquestes xifres s’elevaren a 1.830 morts i 9.546 ferides greus. Després de dècades de davallades al nombre de víctimes del trànsit, s’està produint-se un repunt de l’accidentalitat.

 

En canvi, segurament hauràs recordat algun accident de bus o de tren que ha tingut una extraordinària repercussió mediàtica, precisament perquè els accidents del transport públic són esporàdics i gens habituals, per tant, més noticiables.

 

Però com es determina el risc de patir un accident? Considerant per una banda el nombre d’accidents amb un determinat mode de transport i els quilòmetres que recorren els seus vehicles o usuaris durant un període de temps. D’aquesta manera es determina que, a les carreteres interurbanes, anar en moto és més de 1.400 vegades més perillós que anar en tren, o anar en cotxe és 22 vegades més perillós que anar en bus.

 

 

A ciutat hi ha molts mitjans de transport interaccionant entre ells, però les principals víctimes són els vianants. A la ciutat de Barcelona, l’any 2017 va haver 10.332 accidents registrats per la Guàrdia Urbana, amb 12 morts i 241 ferits greus. Els accidents amb turismes i motos implicades són molt més nombrosos que el pes d’aquests modes a la mobilitat de la ciutat. El cotxe, que representa el 18% dels viatges diaris de Barcelona, està implicat al 86,2% dels accidents de la ciutat. La moto, que només representa el 7% dels viatges diaris de Barcelona, està implicada al 70,9% dels accidents de trànsit. El transport públic, que facilita el 39% dels desplaçaments, només participa a un 5,8% dels accidents.

 

 

És fàcilment demostrable que el transport públic col·lectiu és la manera més segura de desplaçar-se tant en zona urbana com interurbana.

MÉS SEGURETAT VIÀRIA, CONTRA ELS ACCIDENTS

PATROCINADORS