El transport públic i les formes d’ús del cotxe o moto alternatives a la propietat generen molta més ocupació que la conducció de vehicles privats. Els llocs de treball no es poden traslladar buscant mà d’obra barata.

 

No han estat poques les ocasions en què les marques automobilístiques han condicionat el manteniment de les seves plantes a un seguit d’ajudes públiques i la reducció de les retribucions dels seus empleats. Ho fan perquè són indústries deslocalitzables, amb una relativa facilitat, poden traslladar les plantes a països on la mà d’obra sigui més econòmica.

 

Al mateix temps, la promoció d’alternatives al cotxe no sempre s’ha vist amb bons ulls per part del sector automobilístic, adduint una possible reducció de càrrega laboral si es promou el vehicle compartit, l’ús del transport públic o de la bicicleta. Davant d’aquesta preocupació s’han fet diversos estudis sobre l’evolució del treball amb escenaris de promoció d’un model de mobilitat més sostenible i segur, menys despenedor del cotxe.

 

Les conclusions són similars, davant un traspàs d’usuaris del cotxe a la mobilitat sostenible alternativa es crearien més llocs de treball per cada quilòmetre recorregut que no pas l’automoció tradicional d’acord amb un estudi de l’Institut pel Clima de Wuppertal i Infras, a Alemanya.

 

Un estudi de l’”Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud” de CCOO va quantificar l’ocupació de la mobilitat alternativa al cotxe en 297.109 llocs de treball directes l’any 2008 a Espanya. Es va estudiar diversos escenaris, el tendencial 2003-2008, on la mobilitat sostenible alternativa continuaria guanyant pes al ritme de l’1%, arribaria als 303.478 llocs de treball el 2020; i amb un escenari de promoció de la mobilitat eficient s’arribaria a 418.374 llods de treball directes. D’altra banda, les factories d’automòbils ocupen poc més de 50.000 llocs de treball directes a Espanya. Tenint en compte que a Espanya prop del 80% dels quilòmetres es recorren en cotxe front el un 20% en transport públic, es demostra una molt superior generació de llocs de treball de la mobilitat sostenible front l’ús de cotxes privats.

 

MÉS LLOCS DE TREBALL, NO DESLOCALITZABLES

PATROCINADORS